Opiumwet

De drugsdelicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet zijn heel uiteenlopend. De wetsbepalingen zien op zowel soft- als harddrugs. Ficq & Partners heeft ruime ervaring in het verlenen van bijstand in zowel zeer omvangrijke drugszaken als bij ogenschijnlijk kleine opiumwetovertredingen.

Wij staan regelmatig coffeeshophouders bij. Strafrechtelijke vervolging vanwege verdenking van overtreding van de gedoogvoorwaarden betekent ook vaak dat er grote negatieve gevolgen kunnen zijn voor wat betreft de verleende vergunning. Strafrechtelijke veroordeling van de coffeeshophouder kan immers leiden tot het intrekken van de vergunning en het sluiten van de coffeeshop. Bij Ficq & Partners is een specialist werkzaam op het gebied van bestuursrecht die zich onder meer bezig houdt met deze bestuursrechtelijke facetten.

Tevens hebben de advocaten van Ficq & Partners zich hard gemaakt voor een kritische blik op het buitengerechtelijk afdoen van relatief beperkte overtredingen van de Opiumwet. De laatste jaren wordt door justitie voor deze relatief kleine drugsovertredingen steeds vaker een schikkingsvoorstel gedaan om daarmee de zaak af te doen. Dit gebeurt vooral bij aanhoudingen voor drugsbezit tijdens festivals en andere evenementen. Een schikkingsvoorstel lijkt een gemakkelijke manier om van de zaak af te komen, maar kan zeer negatieve gevolgen hebben voor een latere aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). De advocaten van Ficq & Partners kunnen u in dit soort zaken adequaat adviseren.