Medisch straf- en tuchtrecht

Artsen en andere zorgverleners kunnen beroepshalve in aanraking komen met het strafrecht, bijvoorbeeld in euthanasiezaken of als het Openbaar Ministerie meent dat de beroepsnormen uit de Wet BIG zijn overtreden.

Strafrechtelijke onderzoeken tegen medische beroepsbeoefenaren komen vaak als een schok en roepen hevige emoties op. Als arts of andere zorgverlener bent u immers bij uitstek bezig met het welzijn en het belang van de patiënt. Als u vervolgens als verdachte geconfronteerd wordt met een strafzaak grijpt dat diep in. Tegelijkertijd volgt vaak ook nog eens een tuchtzaak.

Ficq & Partners beschikt over jarenlange kennis en ervaring in medische straf- en tuchtzaken. Wij kunnen u bijstaan in alle fasen van de procedure.