Internationaal strafrecht

Ficq & Partners heeft een ruime ervaring met rechtsbijstand in zaken met een internationaal karakter.

Zo hebben wij specialisten op het gebied van uit- of overleveringsprocedures en kunnen wij u bijstaan bij WETS- en WOTS-procedures.

De uit- en overleveringsprocedure betreft de procedure waarbij een ander land aan Nederland verzoekt om een persoon die verblijft in Nederland over te dragen voor strafvervolging in dat land of over te dragen ter executie van een opgelegde straf in dat land. Een dergelijk verzoek moet worden beoordeeld door de rechter in Nederland.

De WETS- en WOTS-procedure betreft de procedure waarbij een Nederlandse burger in het buitenland is veroordeeld tot een gevangenisstraf, waarna de executie in sommige gevallen door Nederland kan worden overgenomen zodat de veroordeelde zijn straf in Nederland kan uitzitten.

In voorkomend geval kunnen wij ook optreden als advocaat in een strafzaak die buiten Nederland speelt. Daarbij is samenwerking met een advocaat werkzaam in het land waar de zaak speelt vaak wel noodzakelijk.