Fraude, witwassen en economisch strafrecht

Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude en witwassen komen al lang niet meer uitsluitend voor bij grote multinationals en banken. In de moderne (digitale) maatschappij, waarin de opsporing van dit soort feiten sterk is geïntensiveerd en gespecialiseerd, krijgen steeds meer ondernemingen en particulieren met zulke onderzoeken te maken. Doorzoekingen, beslaglegging en de ontneming van verkregen voordeel kunnen het bedrijf blokkeren of zelfs te gronde richten. De opgelegde straffen zijn de laatste jaren sterk gestegen en – soms langdurige – voorlopige hechtenis voor bestuurders, directieleden en particulieren is geen uitzondering meer.

De verwijten kunnen hele diverse strafbare feiten betreffen, zoals: het gebruik maken van (internationale) witwasconstructies, belastingfeiten (zoals BTW-fraude, IB-fraude etc.), hypotheekfraude, faillissementsfraude, subsidiefraude, etc.
Commune verwijten die daarnaast regelmatig in dit soort onderzoeken opduiken zijn bijvoorbeeld omkoping, corruptie, valsheid in geschrift, oplichting en afpersing.

Ficq & Partners heeft al jaren specialisten in huis die bij uitstek thuis zijn op dit snijvlak van commune en financiële delicten. Wij kunnen als geen ander onze fraudekennis combineren met ‘harde’ commune proceservaring, waardoor Ficq & Partners in dit soort zaken vaak de meest complete aanpak kan leveren.