Commuun strafrecht

Het commune strafrecht omvat het klassieke strafrecht. Het is een verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, zoals levensdelicten (moord en doodslag), geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven (verkrachting en ontucht) en vermogensdelicten (diefstal, verduistering en oplichting).

De wortels van Ficq & Partners liggen in het commune strafrecht; het kantoor houdt zich hier sinds de oprichting – 25 jaar geleden – mee bezig. Gedurende deze 25 jaar zijn duizenden zaken de revue gepasseerd. Onze advocaten zetten zich in al die zaken volledig in en proberen voor onze klanten het best mogelijke resultaat te bereiken. Daarbij maakt het niet uit of het om spraakmakende zaken gaat of juist om zaken die baat hebben bij een afdoening in de luwte. Wij hanteren het principe dat de advocaat zich in een eenmaal aangenomen zaak vastbijt totdat deze tot een einde gekomen is. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen zware en minder zware zaken of tussen betaalde en pro deo-zaken.