Cassatie in strafzaken is een specialisme.

Cassatiezaken worden behandeld door de Hoge Raad. De Hoge Raad toetst of door de rechters in voorgaande instanties het recht juist is toegepast en of er geen wezenlijke vormen zijn verzuimd. In gewoon Nederlands zou gezegd kunnen worden dat de Hoge Raad alleen beoordeelt of de lagere rechters zich aan de ‘spelregels’ van het recht hebben gehouden. De Hoge Raad beoordeelt dus niet opnieuw of iemand ‘het’ wel of niet gedaan heeft. Als de Hoge Raad vindt dat een zaak niet correct is afgewikkeld kan hij besluiten dat deze moet worden overgedaan.

Binnen Ficq & Partners bestaat ruime cassatie-ervaring. Het kantoor beschikt over een cassatie-afdeling en een advocaat die is toegelaten als lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).